9. maja 2020 bomo 120. obletnico naše šole obeležili tudi tekaško. Načrtujemo rekordno udeležbo na 64. pohodu Pot ob žici; torej vsaj 120 poljanskih trojk. Pridružite se nam, bodite del naše 360-članske poljanske ekipe in položite svoj kamenček v mozaik praznovanja Gimnazije Poljane.

MOŽNOSTI IZBIRE RAZDALJ SO NASLEDNJE:

srednješolski tek (3 km); dijaki Gimnazije Poljane (prijavi Nataša Nakrst),

tek učiteljev (3 km); učitelji Gimnazije Poljane (prijavi Nataša Nakrst),

tek na 12,5 ali 29 km, sedanji in bivši dijaki, učitelji, starši (prijavite se sami).

POLJANSKA TROJKA

Za poljansko trojko šteje:

če je v njej vsaj en poljanec (nekdanji ali sedanji dijak ali učitelj) in druga dva v smiselni povezavi z njim: brat, sestra, starši, partnerji,

če poljansko trojko sestavljajo poljanski starši (nekdanji ali sedanji).

Na fotografiji skupina poljanskih staršev, učiteljev in dijakov.

SAMOSTOJNE PRIJAVE

Prijavite se sami v aplikaciji Timinga, nas pa, prosimo, o prijavi obvestite, in sicer na e-naslov:

natasa.nakrst@gimnazija-poljane.com ali nakrstnatasa@gmail.com

POIMENOVANJE TROJKE

Ker želimo na teku trojk nastopati enotno, prosimo, da izberete ime tako, da bo v prvem delu pisalo Poljane120, nadaljujte pa po svoje, npr.: Poljane120-gazelce.

Ponovno vas vabimo, da se pridružite pripravam na tek, in sicer ob sredah od 16.00 do 17.30, v našem fitnesu, trenerka Nataša Nakrst.

Vsi sodelujoči v teku trojk prejmejo jubilejne, tekaške majice Gimnazije Poljane.

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: natasa.nakrst@gimnazija-poljane.com