Na fotografiji zgoraj: Slavnostna soba Univerze v Ljubljani –
predstavitev mednarodnega sodelovanja, letošnja španska izmenjava, september 2019

Na Gimnaziji Poljane so mednarodne izmenjave že dolgoletna praksa učenja za življenje. Sprva smo jih organizirali na nadrazredni ravni, zdaj pa že več let mednarodne izmenjave izpeljujemo za vse 3. letnike v okviru obveznih izbirnih vsebin. Od leta 2014 do danes je na mednarodnih izmenjavah sodelovalo že nekaj več kot 1000 poljanskih dijakov. Srednje šole, s katerimi smo sodelovali in še sodelujemo, prihajajo iz Belgije, Francije, Italije, Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Rusije, Slovaške, Srbije in Španije.

Mednarodne izmenjave pomenijo predvsem izjemno življenjsko izkušnjo, saj dijaki novo kulturo spoznavajo preko bivanja v družinah, kar pomeni, da kulturo spoznajo na najbolj avtentičen način. Ob tem se učijo spoštovanja drugačnosti, odgovornosti do sebe in do tujega gosta, oblikujejo in razvijajo lastno identiteto, osebnost, stališča in vrednote. Glede na to da je del vsake izmenjave tudi projektno delo, ki je vezano na krovno temo izmenjave, pa dijaki ob njem razvijajo tudi sodelovanje, ustvarjalnost in samoiniciativnost. Krovne teme izmenjav so zelo raznolike: Turizem, Kulturna in naravna dediščina, Arhitektura, Mladi in kultura, Vojne 20. stoletja, Priseljevanje, Solidarnost, Voda, Svetloba, Recikliranje, Razvoj in tehnologija, Življenje v velikem in malem mestu… in so plod skupnega načrtovanja aktivnosti na izmenjavi. V evalvaciji izmenjave dijaki radi poudarijo, da se je razred zaradi izmenjave bolj povezal, da so napredovali v znanju jezika in da so postali bolj samostojne in odgovorne osebnosti, saj so za svojega gosta morali skrbeti dan in noč. Radi tudi dodajo, da zaradi mednarodne izmenjave bolj cenijo svoje starše, saj ugotovijo, da je nenehna skrb za sočloveka naporna, a hkrati tudi čudovita izkušnja.

V šolskem letu 2019/2020 imamo organizirane izmenjave za vseh osem oddelkov tretjega letnika (2 izmenjavi s Francijo, 2 z Italijo, 1 z Nemčijo, 1 s Srbijo, 2 s Španijo), izpeljali pa bomo še nadrazredno izmenjavo z Rusijo.

Besedilo Petra Novak, profesorica španščine in koordinatorica mednarodnih izmenjav

Ekskurzija na Gorenjsko, lanskoletna izmenjava s Španci, december 2018
Nastop francoskih in naših dijakov na zaključni prireditvi, september 2019

Še nekaj utrinkov dijakov, ki so se udeležili mednarodnih izmenjav:

„Na začetku izmenjave se s svojim partnerjem nisem najbolje ujela, na koncu pa sva postala dobra prijatelja. Družina me je toplo sprejela, zato sem se počutila, kot bi bila doma. Poskušala sem izkoristiti vsako priložnost in govoriti špansko. Vsi so bili zelo potrpežljivi z mano in moja španščina je postala nekoliko boljša. Pogrešala bom naše skupne dneve in dobro hrano.“ (Polona po izmenjavi v Španiji)

„Izmenjava je nekaj izjemnega. Prisiljen si v situacijo, ko moraš komunicirati z ljudmi, ki jih ne poznaš, in se prilagoditi njihovemu načinu življenja. Izmenjava mi je bila resnično všeč. Res je, da je naporna in da si po enem tednu želiš iti domov in jesti mamino govejo juho, a spoznala sem, kako živijo v majhnem francoskem mestu, kako poteka njihov pouk… Spoznala sem tudi kraje, ki jih sama verjetno ne bi nikoli obiskala. Ničesar ne bi spreminjala na izmenjavi, kajti, kljub temu, da ni vse popolno, sem se imela čudovito. Takšno je tudi življenje. Nepopolno, a čudovito.“ (Ana – po izmenjavi v francoskem mestu Montceau-les-Mines)

O začetkih mednarodnih izmenjav na Gimnaziji Poljane: https://120.gimnazija-poljane.com/o-zacetkih-mednarodnih-izmenjav/

Nekaj povezav do poročil z letošnjih izmenjav:

Izmenjava s špansko šolo Sierra Magina in Jaena za 3.C:

https://www.gimnazija-poljane.com/sl/mednarodna-izmenjava-s-spansko-solo-sierra-magina-iz-jena/

Izmenjava s francosko šolo iz mesta Montceau-les-mines za 3.A:

https://www.gimnazija-poljane.com/sl/izmenjava-s-francijo-3-a/

Izmenjava z gimnazijo Balzac iz Toursa za 3.F:

https://www.gimnazija-poljane.com/sl/mednarodna-izmenjava-oddelka-3-f-s-francosko-gimnazijo-balzac-iz-toursa/

Izmenjava z gimnazijo Blankenese iz Hamburga za 3.H:

https://www.gimnazija-poljane.com/sl/mednarodna-izmenjava-3-h-3/

Izmenjava s šolo Liceo Cornaro iz Padove za 3.B in 3.D:

https://www.gimnazija-poljane.com/sl/mednarodna-izmenjava-3-b-in-3-d-s-solo-liceo-cornaro-iz-padove/

Izmenjava s špansko srednjo šolo IES Antonio Serna Serna iz Albatere za 3.E v Ljubljani: