V šolskem letu 2019/2020 se bo dopolnilo 120 let od začetka izvajanja srednješolskega programa. 25. julij 1900 je bila namreč tedanja nižja gimnazija spremenjena v II. državno gimnazijo v Ljubljani.

Šola je bila sicer kot nižja gimnazija z odlokom Ministrstva za bogočastje in uk Avstro-Ogrske ustanovljena že 27. decembra 1889. Nižja gimnazija je bila razdeljena v sedem oddelkov, v katere je bilo vključenih 338 učencev. Poučevalo je devet profesorjev, prvi ravnatelj pa je bil Fran Wiesthaler. Takrat je šola delovala v licejskem poslopju na Vodnikovem trgu.

Gimnazija je z leti rasla po številu učencev in oddelkov, navzven pa je nastopila prva večja sprememba leta 1895, ko je silovit potres v noči med 14. in 15. aprilom porušil tudi šolsko stavbo. Šola se je tako začasno preselila v zasebni vzgojni center Josipa Waldherrja na Beethovnovi ulici 6, kjer je delovala 12 let. Cesarsko-kraljeva učna uprava se je naposled odločila zgraditi novo stavbo in 19. marca 1907 se je gimnazija preselila na Strossmayerjevo ulico 1, kjer domuje še danes.

Pouk je prekinila prva svetovna vojna, v katero je bilo vpoklicanih skupno 161 profesorjev in dijakov. Takratna vojaška oblast je zasegla tudi prostore gimnazije in jih uporabila za vojaško bolnišnico.

10. novembra 1918 je narodna vlada v Ljubljani z odlokom gimnazijo obnovila. Učni jezik je postal slovenski. V šolskem letu 1921/1922 se je šola iz humanistične spremenila v realno. Po številu dijakov je bila največja slovenska gimnazija. Leta 1939 je dobila pravico do izvajanja pouka klasičnih oddelkov. Do vključno jesenskega izpitnega roka 1940 je na gimnaziji veliko maturo opravilo 1626 kandidatov.

Med drugo svetovno vojno se je gimnazija sprva znašla v italijanskem, po letu 1943 pa v nemškem okupacijskem prostoru, vojno in povojno nasilje pa je povzročilo žrtve tako med delavci šole kot med dijaki.

Po drugi svetovni vojni se je gimnazija preimenovala v I. državno gimnazijo v Ljubljani, v stavbi na Strossmayerjevi pa so delovale tudi druge ustanove. V obdobju med 1958 do 1964 je bila gimnazija zaradi šolske reforme začasno ukinjena, na Strossmayerjevi je začela delovati Osnovna šola Poljane. Leta 1964 je gimnazija znova zaživela. Nove šolske reforme so ji večkrat spremenile usmeritev in ime: tako se je med leti 1977 in 1990 imenovala Gimnazija Vide Janežič, v letu 1982/83 se je združila z Gimnazijo Ivana Cankarja v Srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič, od 16. maja 1990 pa se ponovno imenuje Gimnazija Poljane.

V 120 letih se je osemkrat zamenjalo ime države, v kateri je delovala šola, sama šola pa se je v viharnem 20. stoletju preimenovala kar štirinajstkrat. Kljub temu se tradicija gimnazije nikoli ni zares prekinila. Gimnazija Poljane v slovenskem prostoru uživa ugled, h kateremu so v vseh teh letih prispevali številni zaposleni in seveda njeni dijaki, poljanci vseh generacij. Od šolskega leta 1903/1904 do 2018/2019 je maturo na Gimnaziji Poljane opravilo 16777 dijakov.

Več o zgodovini gimnazije preberite v rubriki Gimnazija skozi čas.

Zgodovina šole na kratko:

27. december 1889 Sedanja Gimnazija Poljane je bila ustanovljena z odlokom Ministrstva za bogočastje in uk številka 21086, in sicer kot nižja gimnazija s humanističnim programom.
Leto 1900 Nižja gimnazija je bila z odlokom razširjena na višjo in je dobila ime II. državna gimnazija v Ljubljani.
19. marec 1907 Slavnostna otvoritev in blagoslovitev današnjega poslopja.
21. oktober 1907 Pričetek pouka v današnjem poslopju.
10. november 1918 Narodna vlada v Ljubljani je z odlokom obnovila gimnazijo. Učni jezik je postal slovenski.
Šolsko leto 1921/22 Šola se je dokončno spremenila iz humanistične v realno. Po številu dijakov je bila največja v Sloveniji.
Šolsko leto 1940/41 Šola je postala I. državna ženska gimnazija v Ljubljani.
16. marec 1942 Italijani so zasedli poslopje šole in ga spremenili v vojašnico in konjušnico, šola pa je delovala na različnih mestih.
Leto 1943 Po kapitulaciji Italije je šola zopet delovala na Strossmayerjevi 1.
Leto 1945 Po osvoboditvi je šola postala državna gimnazija.
Šolsko leto 1957/58 Šolska reforma je prinesla nove spremembe, gimnazija je postala Osnovna šola Poljane.
Šolsko leto 1963/64 Oddelki gimnazije so se zopet preselili na Strossmayerjevo 1, zaživela je nova Gimnazija Poljane, kasneje preimenovana v Gimnazijo Vide Janežič.
Šolsko leto 1982/83 Gimnazija Vide Janežič in Gimnazija Ivan Cankar sta se združili v Srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo.
16. maj 1990 Po vseh šolskih reformah in družbenih spremembah se šola imenuje Gimnazija Poljane.