Pravimo, da je srednješolska debata strukturiran komunikacijski dogodek o pomembni temi. V njej se soočita dve nasprotujoči si strani, ki s svojimi argumenti skušata prepričati sodnika oziroma publiko. A to je zelo skop opis, ki pa naj zaenkrat zadošča.

Srednješolska debata v Sloveniji velja za eno najpriljubljenejših obšolskih dejavnosti in poteka po svetovnem srednješolskem debatnem formatu, po katerem se soočita stran, ki dano trditev zagovarja, in stran, ki jo zavrača. Vsaka skupina je sestavljena in treh članov in pripravi štiri govore – trije trajajo sedem minut, zaključni pa štiri.

Za dijake je debata koristna, saj razvija kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti, uri veščine javnega nastopanja, uči dela v skupini, raziskovanja in kritičnega vrednotenja informacij, analize in poglobljenega razmišljanja o različnih družbeno-političnih tematikah. Dijaki tako vadijo analizo, iskanje alternativ, boljših rešitev, hitro reagiranje na izjave, učijo se iskanja in vrednotenja informacij, predvsem pa pridobivajo samozavest in odločnost.

Otvoritveni govor v Zagrebu, december 2019

Nekaj poljanskih debaterjev

Debatni klub na Gimnaziji Poljane deluje od šolskega leta 2017/2018. Ustanovljen je bil na pobudo takrat dijakov prvega in drugega letnika, Petje Podlipnik, Nejca Laznika in Dana Grabnarja, ki so se z debato srečali že v osnovni šoli, in ob podpori Marka Trobevška, profesorja slovenščine. Od takrat se je poljanski debatni klub udeležil večine nacionalnih turnirjev (v vsakem šolskem letu se odvijejo štirje) ter tudi nekaterih mednarodnih, kot so Winter Holidays Open v Zagrebu, mednarodni debatni turnir v Ljutomeru, obeh se naše ekipe redno udeležujejo že od leta 2018.

Skupinska fotografija iz enega naših prvih turnirjev

Winter Holidays Open 2019 v Zagrebu

»Med govorom nasprotne ekipe se pogosto pojavijo vprašanja, ki jih govorec lahko sprejme ali zavrne…«

»…včasih je teh vprašanj veliko.«

Najbolj zagreti poljanski debaterji vsako leto komaj čakajo mednarodno World Schools Debate Academy, ki jo Zavod Za in proti, nosilec debate v Sloveniji, konec junija organizira v Kranjski Gori. Tak dogodek je zelo cenjen in poučen, tako za debaterje kot za njihove mentorje, saj prinaša veliko delavnic o različnih aktualnih družbenih temah, predavanj o politični teoriji, logiki in retoriki, ki debaterjem še posebej koristijo. Predvsem pa omogoča veliko aktivnega debatiranja v mešanih skupinah.

Petja, Neža, Nejc, Andraž in Dan na WSDA v Kranjski Gori

Posamezni debaterji pa so aktivni tudi posamezno, pogosto izbrani v nacionalne ekipe, ki se udeležujejo mednarodnih debatnih delavnic in turnirjev ter tam zastopajo barve Slovenije. Tako se je Nejc Laznik v oktobru 2018 udeležil CCMVE – Creating Critical Minds and Voices in Europe kot delegat Slovenije, skupaj s predstavniki dijakov iz drugih slovenskih gimnazij, Petja Podlipnik pa bo ena od predstavnic Slovenije na evropskem turnirju Prague Debate Spring marca 2020.

Posebej smo ponosni na to, da se je Nejc Laznik v preteklem šolskem letu uvrstil v slovensko nacionalno ekipo in se udeležil svetovnega debatnega prvenstva, ki je med 19. julijem in 3. avgustom potekalo v Bangkoku na Tajskem. Na poti so jih spremljali Miha Andrič, mentor reprezentance, Aljoša Polšak, tab master, in Bojana Skrt, direktorica Zavoda za kulturo dialoga. Dosegli so štiri zmage ter končali na 27. mestu in na 12. v kategoriji angleščina kot drugi tuji jezik, kar je izjemen uspeh.

Slovenska nacionalna reprezentanca v Bangkoku 2019, med njimi dijak Gimnazije Poljane, Nejc Laznik

Seveda pa je rezultate nemogoče dosegati, če v to ne vložiš veliko dela in prostega časa. Tako se naši debaterji dvakrat tedensko pripravljajo v šoli. Raziskujejo teme, ki so razpisane za prihajajoče turnirje po Sloveniji in svetu, sestavljajo argumentacijske linije, ki jih v debatnem žargonu rečemo »case« in vsebujejo rezultate predhodnega raziskovanja, interpretacijo trditve, definicije, cilj, ki ga želi ekipa doseči, in seveda argumente. Na krožku debaterji med seboj tudi debatirajo, izkušenejši debaterji svoje znanje prenašajo na mlajše in v letošnjem šolskem letu so se že pokazali izjemni rezultati, namreč na državnem impromptu turnirju, ki so se ga udeležili predvsem novinci, sta ekipi Poljane I in Poljane E dosegli 1. in 2. mesto.

Cilj poljanskega debatnega kluba je za debato navdušiti čim več dijakov ter klub povečati in še naprej dosegati uspehe.

Vaje debatnega kluba v šoli potekajo dvakrat tedensko.
Raziskovanje in razmišljanje

Intenzivnost debate

Tudi potrpežljivost je veščina.

Besedilo Dora Lenart, profesorica filozofije in mentorica debaterjev na šoli, fotografije dijaki debaterji