Tudi v letošnjem šolskem letu smo dijakom za izjemne dosežke v času njihovega šolanja na Gimnaziji Poljane podelili nagrado poljanska ptica.
Komisija v sestavi Nina Ostan, Nataša Nakrst, Erika Jarič, Andreja Hočevar, Jasmina Pavčič, Irena Brilej in Emil Lokar se je po tehtnem premisleku odločila, da nagrado poljanska ptica prejmejo:

Eva Sreš (4. b)

Oskar Ban Brejc (4. b)

Klara Novak (4. c)

Žana Radivo (4. d)

Eva Kene (4. f)

Jošt Martinčič (4. f)

Hana Fatur (4. g)

Zaradi virusa covid-19 svečane podelitve ni bilo, smo pa o nagrajencih posneli kratek film. Vabljeni k ogledu!
https://www.youtube.com/watch?v=8Nc_bIAvyk8&feature=youtu.be