Eno najstarejših fotografij poljanskih dijakov nam je v letu 2010 za fotoarhiv tedanje šolske spletne strani poslal gospod Peter Bohutnik. Na njej so poljanski maturantje iz leta 1929.

Šola se je takrat imenovala II. državna realna gimnazija v Ljubljani. Gospod Bohutnik ima sam obsežen fotoarhiv. Priložil je tudi naslovnico Izvestja šole za leta 1918/19 do 1929/30. Na prvih straneh je zapis Organizacija šole, v katerem so kratko povzeti ključni dogodki od ustanovitve do gradnje sedanje stavbe.