V letošnjem šolskem letu je na Gimnaziji Poljane v osmih oddelkih vpisanih 215 maturantov. Izvajamo maturo iz vseh predmetov splošne mature.

Letošnji maturantje se na obvezne maturitetne predmete (slovenščina, matematika in angleščina) pripravljajo pri rednem pouku, na izbirne predmete pa v izbirnih skupinah, in sicer

s področja družboslovja: v dveh skupini za psihologijo, eni za sociologijo, eni za filozofijo, eni za umetnostno zgodovino, v treh za zgodovino in v eni za geografijo;

s področja naravoslovja: v dveh skupinah za biologijo, v eni za fiziko, v treh za kemijo in v eni za informatiko;

s področja jezikov: v eni za latinščino, eni za francoščino, eni za ruščino, eni za italijanščino, v dveh za nemščino in dveh za španščino.

Podatki: Alenka Kunaver, pomočnica ravnatelja in predsednica Šolske maturitetne komisije