Dijaška skupnost Gimnazije Poljane je sestavljena iz predsedstva oziroma štirih predsednikov in parlamenta, v katerem sta iz vsakega razreda po dva predstavnika. Skupnost ima tudi svojega mentorja. To je Dan Kardum Šibila, profesor geografije in španščine.

Predsedstvo navadno pripravi tri seje na leto: uvodno, kjer se predstavi letni program, eno, ki je po navadi sredi leta, in zaključno, v kateri parlament izvoli nova predsednika.

Dijaška skupnost je pristojna za organizacijo posebnega dogodka – Poljanfesta, tisk poljanskih puloverjev in izbirne dogodke skozi leto. Trudimo se za povezanost dijakov in čim več obšolskega druženja z organizacijo večernih dogodkov, tematskih dni in krožkov.

Na fotografiji letošnje predsedstvo na krstu prvošolcev s kmečko tematiko: Klara Novak, 4. C, Lovro Smrekar, 3.F Peter Damian Verček, 4.D in Andraž Klipšteter, 3.G.

Več o delovanju dijaške skupnosti lahko izveste na FB-straneh.

Besedilo Klara Novak in Lovro Smrekar, fotografija Luka Žager Đurić